Lukáš Černohorský: Skutečnou podporu oznamovatelům protiprávního jednání může poskytnout jen nezávislý úřad, ne ministerstvo. Piráti dlouhodobě navrhují zapojení Veřejného ochránce práv

2. února 2021
Lukáš Černohorský: Skutečnou podporu oznamovatelům protiprávního jednání může poskytnout jen nezávislý úřad, ne ministerstvo. Piráti dlouhodobě navrhují zapojení Veřejného ochránce práv

Praha, 2. února 2021 – Vláda včera schválila vlastní návrh zákona na ochranu oznamovatelů. Piráti upozorňují na problematickou pasáž týkající se role specializovaného útvaru Ministerstva spravedlnosti. Ten má koncentrovat tři funkce: informační osvětu veřejnosti, právní poradenství potenciálním oznamovatelům a také by se měl účastnit zavádění a provozování oznamovacího systému. Vládní návrh tak vytváří prostředí, v němž budou hrát roli politické tlaky. Proto jsme již dříve předložili vlastní propracovaný návrh zákona, ve kterém jsme zapracovali všechny relevantní připomínky.


Na základě zkušeností z konkrétních kauz mám pochybnosti, zda-li oznamovatelé budou mít důvěru k ministerstvu, kde se mohou projevovat politické vlivy. Domnívám se, že vládou schválená úprava zavádí podhoubí pro častý střet zájmů. Těžko si lze představit, že by se oznamovatel rozhodl oznámit případ, který by měl reputační dopad na celou vládu. Lze naopak očekávat, že ministerstvo bude sledovat zájmy ministrů, premiéra či vlivových skupin. Působení takového útvaru přímo na ministerstvu tak může mít dokonce opačný účinek.

Proto navrhujeme, aby k pro účelu oznamování protiprávního jednání byly využity instituce, které jsou na vládě co nejvíce nezávislé. Aktivní podporu by oznamovatelům měl zajistit nezávislý profesionál pod Úřadem Veřejného ochránce práv. Již teď můžeme pozorovat osud oznamovatelů, kteří ve státní správě upozornili na možnou závažnou činnost a následně museli z ministerstva odejít. Zmínit lze odvážné oznamovatele Martinu Uhrinovou, Miloslavu Pošvářovou, Libora Michálka, Lukáše Wagenknechta, Jakuba Klouzala či Ondřeje Závodského.

Úřad Veřejného ochránce práv by měl za úkol komunikovat s jednotlivými prošetřovateli, hodnotit oznamování na jednotlivých úřadech a povedl by Komisi pro ochranu a podporu oznamovatelů složenou ze zástupců nevládních organizací, ministerstev, státního zastupitelství, akademické obce a podobně.

Zdroj: Pirati.cz


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti k teplárenské kauze Havířova: Nechme ENVEZ posoudit odborníky a smlouvu ministerstvem
17.02.2022

Piráti k teplárenské kauze Havířova: Nechme ENVEZ posoudit odborníky a smlouvu ministerstvem

Ostrava, 17. února 2022 – Havířovem dál zmítají obavy ohledně budoucnosti vytápění. Piráti reagují na znepokojení veřejnosti a chtějí se kvůli ENVEZ obrátit na ministerstvo vnitra a Moravskoslezské energetické centrum. Primátor podle nich mlží, když tvrdí, že neplánují stavět 19 plynových kotelen s komíny ve městě. Město si už v roce 2020 zadalo zpracování studie u Vysoké školy báňské za 100 tisíc korun. Ta jasně hovoří o plynových kotelnách. Totéž zaznělo ze strany vedení města také na podzmním semináři pro zastupitele.

Piráti Havířov: Smlouva s ČEZ ESCO je nevýhodná, některé části protiprávní, utajování podivné
26.01.2022

Piráti Havířov: Smlouva s ČEZ ESCO je nevýhodná, některé části protiprávní, utajování podivné

Havířov, 26. ledna 2022 – Plány vedení města Havířova vytvořit společně s ČEZ ESCO novou teplárenskou společnost ENVEZ dál vzbuzují kontroverze. Pirát Martin Rédr se na lednovém zastupitelstvu dotazoval, zda akcionářská smlouva není v rozporu se zákonem, když zavazuje město zajistit změny v územním plánu ve prospěch společnosti ENVEZ nebo zakazuje vyvíjet aktivity směrem k jiným možnostem výroby a distribuce tepla. Zajímalo ho také, proč jsou zásadní pasáže začerněny a veřejnost se tak nemá šanci dozvědět, k čemu přesně se město zavazuje. Odpověď ale nedostal, nikdo nereagoval a primátor jednání ukončil.

Piráti požadují změnu ve vedení Městského kulturního střediska
21.09.2021

Piráti požadují změnu ve vedení Městského kulturního střediska

Havířov, 21. září 2021 – Mačkání se několik hodin ve frontě na vstup, dlouhé čekání na nealko nápoje, záplava jednorázových plastů, absence popelnic na tříděný odpad, auta stojící všude okolo mimo parkovací plochy a hluk rušící pacienty přilehlé nemocnice. To je odvrácená strana Havířovských slavností. Organizátoři si za nezvládnutou akci vysloužili spoustu nevybíravých komentářů na sociálních sítích i pozornost médií. Část těch, kteří se po roční odmlce těšili na zábavné pohodové odpoledne, byla zklamána. Havířovští Piráti na špatný formát akce i nezvládnutou organizaci upozorňují dlouhodobě, to ale podle nich není jediný šrám na tváři havířovského kulturního a společenského vyžití. Tématu se proto věnovali také na včerejším zastupitelstvu, požadují vypsat transparentní výběrové řízení na šéfa či šéfku Městského kulturního střediska.