Moravskoslezský kraj může být první, který skončí s uhlím: Piráti podpořili závěry dopadové studie, zaměří se na využití důlních areálů OKD

14. ledna 2021
Moravskoslezský kraj může být první, který skončí s uhlím: Piráti podpořili závěry dopadové studie, zaměří se na využití důlních areálů OKD

Ostrava, 14. ledna 2021 – Pirátští zastupitelé odsouhlasili dlouho očekávanou Dopadovou studii odchodu od energetického spalování uhlí. Materiál předložený krajské Komisi pro průmysl a energetiku řešil budoucnost vytápění tři čtvrtě milionu domácností v našem kraji po odchodu od uhlí a byl komisí jednomyslně přijat.


„Dobrá zpráva vyplývající ze studie je, že naprosto reálně můžeme ukončit spalování uhlí v našem kraji do roku 2030. Náš kraj uhlí a oceli tak může být paradoxně první, který v Česku s uhlím skončí. Potvrzuje se tedy náš předpoklad, který ale ještě před volbami téměř všichni političtí oponenti odmítali, a to že konec OKD nemusí mít na teplárenství ani ocelářství fatální dopady a může naopak konečně úspěšně nastartovat transformaci energetiky, teplárenství i průmyslu. Ta bude ve výsledku pro obyvatele kraje přínosem, pokud dobře využijeme více než 100 miliard z Evropy. Cílem transformace nesmí být jen zlepšit životní prostředí a pomoci průmyslu, ale především zlepšit životní úroveň všech místních lidí,“

vysvětluje krajská zastupitelka a členka komise pro energetiku Zuzana Klusová.

Klíčovou roli totiž podle závěrů studie hraje zvyšující se cena emisních povolenek, která zdražuje cenu tepla i elektřiny vyráběné z uhlí. Zdražování tepla od velkých dodavatelů může vést k masovému odpojování od systému centrálního zásobování teplem, které ale může zablokovat snahy o zlepšení stavu ovzduší.

„Ve studii se ještě počítá s cenou emisních povolenek mezi 25 a 29 Eury na tunu oxidu uhličitého, už dnes se ale cena povolenek vyšplhala na 35 Eur, to může konec uhlí urychlit. Přestože decentralizace energetiky je do značné míry nutná a my ji podporujeme, neřízené a masové odpojování od CZT může vést ke zhoršení stavu ovzduší v našem kraji. Není dobré, aby si každý činžák zřizoval vlastní kotelnu nebo tepelné čerpadlo, aniž by se zároveň snažil o maximální snížení spotřeby a využití obnovitelných zdrojů. Centrální zásobování teplem (CZT) je výhodné jak po stránce ovzduší a klimatu, tak po stránce ekonomické. Podmínkou ale je, že budou dodavatelé jako je Veolia hledat ekologické, účinné a zároveň ekonomicky výhodné moderní technologie. Na to se teď musíme zaměřit,“

říká Zuzana Klusová.

Komise schválila dopadovou studii a pověřila Moravskoslezské energetické centrum, aby do konce příštího roku zpracovala další analýzu zaměřenou právě na možné dopady decentralizace a rozpadu soustavy CZT.

„Jsem moc rád, že zatímco Uhelná komise rozhodovala po mnoha měsících o konci uhlí v Česku na základě 15 stránkové analýzy, my jsme dostali opravdu kvalitní materiál čítající více než 250 stránek. Díky takto detailní dopadové studii jsme zjistili, že odchod našeho kraje od uhlí je možný do roku 2030. Přechod na zemní plyn, který nás čeká, je sice rychlé, ale jen přechodné řešení, které musíme postupně doplnit energetikou 4.0. Ta je založená na smart grids, komunitní energetice a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů včetně bioplynu a biomasy. Cílem kraje je najít výhodný mix zdrojů, který neohrozí naši soběstačnost a stabilitu, bude naplňovat společné cíle Evropské unie a bude také cenově výhodný pro lidi i průmysl. Neříkáme, že to bude snadné, ale není to nemožné,“

komentuje schválený materiál krajský zastupitel a člen komise pro energetiku a průmysl Pavel Kořízek, který má u Pirátů na starost digitalizaci a chytrá řešení.

Dopadovou studii odchodu od uhlí následně v březnu projedná zastupitelstvo kraje.

„Teď aktuálně je naprosto klíčové, aby konverze utlumovaných dolů a budoucnost pohornické krajiny dostal na starost Moravskoslezský kraj a ne DIAMO. Pokud chceme přijít s vizionářskými projekty, potřebujeme kvalitní analýzy a co největší zapojení odborníků, samospráv i neziskového sektoru. V areálu Dolu Lazy jsou například unikátní historicky cenné budovy a technologie. Likvidace důlních děl a technické rekultivace napáchají v pohornické krajině často víc škody než užitku. Tomu teď chceme zabránit,“

dodává Zuzana Klusová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti k teplárenské kauze Havířova: Nechme ENVEZ posoudit odborníky a smlouvu ministerstvem
17.02.2022

Piráti k teplárenské kauze Havířova: Nechme ENVEZ posoudit odborníky a smlouvu ministerstvem

Ostrava, 17. února 2022 – Havířovem dál zmítají obavy ohledně budoucnosti vytápění. Piráti reagují na znepokojení veřejnosti a chtějí se kvůli ENVEZ obrátit na ministerstvo vnitra a Moravskoslezské energetické centrum. Primátor podle nich mlží, když tvrdí, že neplánují stavět 19 plynových kotelen s komíny ve městě. Město si už v roce 2020 zadalo zpracování studie u Vysoké školy báňské za 100 tisíc korun. Ta jasně hovoří o plynových kotelnách. Totéž zaznělo ze strany vedení města také na podzmním semináři pro zastupitele.

Piráti Havířov: Smlouva s ČEZ ESCO je nevýhodná, některé části protiprávní, utajování podivné
26.01.2022

Piráti Havířov: Smlouva s ČEZ ESCO je nevýhodná, některé části protiprávní, utajování podivné

Havířov, 26. ledna 2022 – Plány vedení města Havířova vytvořit společně s ČEZ ESCO novou teplárenskou společnost ENVEZ dál vzbuzují kontroverze. Pirát Martin Rédr se na lednovém zastupitelstvu dotazoval, zda akcionářská smlouva není v rozporu se zákonem, když zavazuje město zajistit změny v územním plánu ve prospěch společnosti ENVEZ nebo zakazuje vyvíjet aktivity směrem k jiným možnostem výroby a distribuce tepla. Zajímalo ho také, proč jsou zásadní pasáže začerněny a veřejnost se tak nemá šanci dozvědět, k čemu přesně se město zavazuje. Odpověď ale nedostal, nikdo nereagoval a primátor jednání ukončil.

Piráti požadují změnu ve vedení Městského kulturního střediska
21.09.2021

Piráti požadují změnu ve vedení Městského kulturního střediska

Havířov, 21. září 2021 – Mačkání se několik hodin ve frontě na vstup, dlouhé čekání na nealko nápoje, záplava jednorázových plastů, absence popelnic na tříděný odpad, auta stojící všude okolo mimo parkovací plochy a hluk rušící pacienty přilehlé nemocnice. To je odvrácená strana Havířovských slavností. Organizátoři si za nezvládnutou akci vysloužili spoustu nevybíravých komentářů na sociálních sítích i pozornost médií. Část těch, kteří se po roční odmlce těšili na zábavné pohodové odpoledne, byla zklamána. Havířovští Piráti na špatný formát akce i nezvládnutou organizaci upozorňují dlouhodobě, to ale podle nich není jediný šrám na tváři havířovského kulturního a společenského vyžití. Tématu se proto věnovali také na včerejším zastupitelstvu, požadují vypsat transparentní výběrové řízení na šéfa či šéfku Městského kulturního střediska.