Piráti k teplárenské kauze Havířova: Nechme ENVEZ posoudit odborníky a smlouvu ministerstvem

17. února 2022
Piráti k teplárenské kauze Havířova: Nechme ENVEZ posoudit odborníky a smlouvu ministerstvem

Ostrava, 17. února 2022 – Havířovem dál zmítají obavy ohledně budoucnosti vytápění. Piráti reagují na znepokojení veřejnosti a chtějí se kvůli ENVEZ obrátit na ministerstvo vnitra a Moravskoslezské energetické centrum. Primátor podle nich mlží, když tvrdí, že neplánují stavět 19 plynových kotelen s komíny ve městě. Město si už v roce 2020 zadalo zpracování studie u Vysoké školy báňské za 100 tisíc korun. Ta jasně hovoří o plynových kotelnách. Totéž zaznělo ze strany vedení města také na podzmním semináři pro zastupitele.


„Občané se stejně jako my obávají zdražení tepla, promarněných peněz za nesmyslný projekt i zhoršení ovzduší ve městě. Kolegové z opozice dokonce organizují petici. My chceme podat podnět k ministerstvu vnitra a nechat posoudit, zda jsou v pořádku ustanovení smlouvy týkající se například zajištění pozemků a změn v územním plánu pro chystané plynové kotelny. Dále požádáme vedení Havířova, aby se k plánovanému odpojení od CZT vyjádřilo Moravskoslezské energetické centrum, které bylo pro tyto účely zřízeno krajem. Jelikož pan primátor Bělica i náměstek Bohuslav Niemiec jsou ve vedení kraje, měli by se doporučením vlastních odborníků řídit,“

komentuje Martin Rédr, lídr havířovských Pirátů.

Že je uzavřená smlouva s ČEZ ESCO v rozporu se zákonem, se domnívá také právník Pirátů Marian Babic:

„Město se nemůže zavázat, že podřídí územní plánování zájmům konkrétní společnosti, a to ani když v ní má samo podíl. Stejně tak se nemůže zavázat k tomu, že zajistí předem nespecifikované obecní pozemky nebo součinnost v povolování staveb. Toto má být v gesci nezávislých úředníků. Domnívám se, že je na místě, aby ministerstvo vnitra přezkoumalo zákonnost usnesení zastupitelstva, kterým byla schválena akcionářská smlouva obsahující takové závazky. Příslušný podnět už připravujeme.“

Problém není jen se samotnou smlouvou, ale se záměrem jako takovým. Podle řady odborníků není výhodný ani ekonomicky, ani ekologicky. Moravskoslezské energetické centrum se shodou okolností na popud zastupitelů kraje v posledním roce věnovalo právě analýze dopadů rozpadu centrálního zásobování teplem. A to teď přesně v Havířově hrozí.

„Závěry studie jsou jasné. Rozpad centrálního systému na menší plynové zdroje není správná cesta. Měli bychom jít cestou ekologizace tepláren a také cestou decentralizace s důrazem na obnovitelné zdroje. Veolie letos zavírá uhelnou teplárnu v ČSA v Karviné a teplárnu na Barboře chce doplnit o multipalivový kotel, který by energeticky využíval tzv. TAP, tedy tuhé alternativní palivo z plastových odpadů a biomasu. Ekologizace je tedy zřejmě na dobré cestě. Odpojením Havířova by se situace mohla výrazně změnit a logicky by došlo ke zdražení tepla pro zbytek Karvinska,“

komentuje Zuzana Klusová, krajská zastupitelka, předsedkyně Výboru pro životní prostředí a členka komise pro průmysl a energetiku na kraji.

Piráti vítají iniciativu kolegů z opozice sbírat podpisy na petici a dát občanům prostor vyjádřit svůj názor. Domnívají se ale, že cílem by nemělo být zachování současného stavu, ale nalezení co nejlepšího řešení pro obyvatele Havířova. Jediná cesta, jak projekt zarazit, jsou podle nich volby.

„Vedení města má jasný názor a petice je nepřesvědčí. Primátor Bělica za projektem stojí. Na podzim jsou ale volby a tam se ukáže, co občané Havířova chtějí. Do té doby bychom ale chtěli vědět, zda je smlouva protiprávní a zda ENVEZ dává skutečně jako investice za miliardu smysl. Jen příprava projektu má vyjít na necelých 30 milionů, samotný provoz ENVEZ bude něco stát a my bychom měli mít jasno, jestli se ubíráme správným směrem. Navíc pan primátor Bělica neříká pravdu, když tvrdí, že se neplánují žádné plynové kotelny a komíny, když o žádném jiném scénáři nikdy nebyla řeč,“

dodává Martin Rédr a vysvětluje dál, proč se nestal členem petičního výboru.

„Přestože od počátku vystupujeme proti záměru vedení města ohledně společného podniku s ČEZ Esco, nedokážeme se plně ztotožnit se zněním petice. Důvodem je především skutečnost, že nechceme zachovat současný stav a závislost na jediném dodavateli, kterým je Veolia. Decentralizaci a modernizaci ve výrobě energie a tepla vnímáme jako prospěšnou, špatná je však forma, kterou zvolilo vedení našeho města i způsob, jakým to prezentuje. Nechceme si vybírat menší zlo, ale hledat to opravdu nejlepší a nejlevnější řešení pro obyvatele Havířova,“

uvádí lídr havířovských Pirátů Martin Rédr v emailu kolegům z opozice.

Piráti jsou velkými zastánci komunitní energetiky, decentralizace a rozvoje obnovitelných zdrojů. Nechtějí tedy teplárenství zakonzervovat.

„Chceme podpořit majitele domů, veřejné instituce i neziskovky, aby využívali solární kolektory na střechách, tepelná čerpadla nebo přecházeli na chytré lokální distribuční systémy. Investovat miliardu do přechodu na plynové kotelny a uzavření nevypověditelné smlouvy s ČEZem před koncem funkčního období na radnici budí rozpaky. Když dovolit rozpad centrálního systému, pak pouze tehdy, když budeme mít jistotu, že zvolená cesta je to nejlepší. A tu teď opravdu nemáme ani my, ani občané,“

uzavírá Zuzana Klusová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti Havířov: Smlouva s ČEZ ESCO je nevýhodná, některé části protiprávní, utajování podivné
26.01.2022

Piráti Havířov: Smlouva s ČEZ ESCO je nevýhodná, některé části protiprávní, utajování podivné

Havířov, 26. ledna 2022 – Plány vedení města Havířova vytvořit společně s ČEZ ESCO novou teplárenskou společnost ENVEZ dál vzbuzují kontroverze. Pirát Martin Rédr se na lednovém zastupitelstvu dotazoval, zda akcionářská smlouva není v rozporu se zákonem, když zavazuje město zajistit změny v územním plánu ve prospěch společnosti ENVEZ nebo zakazuje vyvíjet aktivity směrem k jiným možnostem výroby a distribuce tepla. Zajímalo ho také, proč jsou zásadní pasáže začerněny a veřejnost se tak nemá šanci dozvědět, k čemu přesně se město zavazuje. Odpověď ale nedostal, nikdo nereagoval a primátor jednání ukončil.

Piráti požadují změnu ve vedení Městského kulturního střediska
21.09.2021

Piráti požadují změnu ve vedení Městského kulturního střediska

Havířov, 21. září 2021 – Mačkání se několik hodin ve frontě na vstup, dlouhé čekání na nealko nápoje, záplava jednorázových plastů, absence popelnic na tříděný odpad, auta stojící všude okolo mimo parkovací plochy a hluk rušící pacienty přilehlé nemocnice. To je odvrácená strana Havířovských slavností. Organizátoři si za nezvládnutou akci vysloužili spoustu nevybíravých komentářů na sociálních sítích i pozornost médií. Část těch, kteří se po roční odmlce těšili na zábavné pohodové odpoledne, byla zklamána. Havířovští Piráti na špatný formát akce i nezvládnutou organizaci upozorňují dlouhodobě, to ale podle nich není jediný šrám na tváři havířovského kulturního a společenského vyžití. Tématu se proto věnovali také na včerejším zastupitelstvu, požadují vypsat transparentní výběrové řízení na šéfa či šéfku Městského kulturního střediska.

Vláda chce 15 miliard spláchnout v kanálu, dohodla se s Poláky za zády kraje i Ostravy
30.03.2021

Vláda chce 15 miliard spláchnout v kanálu, dohodla se s Poláky za zády kraje i Ostravy

Ostrava, 30. března 2021 – Vláda ignoruje protesty Ostravy a pokračuje v přípravách kanálu Dunaj-Odra-Labe. Podle včerejší zprávy Hospodářských novin se dohodla s polskou stranou na trase vodního koridoru Dunaj-Odra, která by měla vést severně od Bohumína do Ostravy. Piráti napříč jednotlivými patry politiky však tuto megalomanskou investici, která by jen v první fázi vyšla na 15 miliard, odmítají a upozorňují na řadu rizik a nejasností.