Vláda chce 15 miliard spláchnout v kanálu, dohodla se s Poláky za zády kraje i Ostravy

30. března 2021
Vláda chce 15 miliard spláchnout v kanálu, dohodla se s Poláky za zády kraje i Ostravy

Ostrava, 30. března 2021 – Vláda ignoruje protesty Ostravy a pokračuje v přípravách kanálu Dunaj-Odra-Labe. Podle včerejší zprávy Hospodářských novin se dohodla s polskou stranou na trase vodního koridoru Dunaj-Odra, která by měla vést severně od Bohumína do Ostravy. Piráti napříč jednotlivými patry politiky však tuto megalomanskou investici, která by jen v první fázi vyšla na 15 miliard, odmítají a upozorňují na řadu rizik a nejasností.


„Musíme se soustředit na rozvoj té infrastruktury, po které existuje poptávka a která naráží na hranice kapacity. To je například česká železnice. Není dotažena elektrifikace, o moderním zabezpečení se mluví až v okamžiku řetězového neštěstí a o vysokorychlostních tratích si stále můžeme nechat jen zdát. Nejsou dokončeny klíčové dálnice ani obchvaty. Vláda přesto opět věnuje pozornost splavnění Odry. Stále přitom není jasné, k dopravě čeho má vlastně toto kontroverzní vodní dílo sloužit a kdo ho bude využívat. Kvůli dopadům pandemie si rozhodně nemůžeme dovolit dál mrhat energií a financemi na projekty s nejasným účelem a návratností, zato ale s extrémními riziky,“

upozorňuje Ondřej Polanský, pirátský poslanec odpovědný za resort dopravy.

Zatímco Ostrava na svém území výstavbu vodního díla i přístavu s překladištěm jednoznačně odmítá, hejtman kraje je zdrženlivý a odůvodňuje ho nutností dovážet po vodě zkapalněný břidlicový plyn.

„V hnutí ANO očividně vládne chaos a pravá ruka neví, co dělá levá. Primátor Ostravy Tomáš Macura ani hejtman kraje Ivo Vondrák podle všeho o jednání s polskou stranou nevěděli, jsou přitom všichni z téhož hnutí. Plyn je pouze částečné a přechodné řešení odchodu od uhlí, aktuálně se připravuje potrubí o dostatečné kapacitě. Takže toto rozhodně není důvod, proč budovat vodní koridor. Než se kanál dostaví, dovoz zkapalněného plynu vůbec nemusí být potřeba. Těch 15 miliard můžeme investovat daleko lépe, jak do dopravy, tak do transformace teplárenství a energetiky, kde se nabízí využití metanu z důlních provozů nebo bioplyn,“

říká předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů v Moravskoslezském kraji Zuzana Klusová.

„Nevidím žádný způsob, jak postavit tak velké vodní dílo, a přitom nezdecimovat spodní vody, vzácné biotopy meandrů a soustavu Natura 2000. Problém nastane zákonitě také s nízkými průtoky. Chápu, že do projektu Polsko investovalo nemalé prostředky, ale v tomto se musíme ohlížet na naše zájmy a priority a zájmy naší krajiny, ve které budeme žít. Naprosto nepřijatelná je nejen pro mě představa, že v Přívoze místo koksovny vznikne přístav s překladištěm. Doba, kdy byla Ostrava ‚špinavým‘ srdcem republiky, je pryč. Řeku zde máme nejen k rekreačním, ale hlavně krajinotvorným účelům a chceme dát prioritu dalšímu zlepšování životního prostředí. DOL musí dostat jasnou stopku,“

dodává Rostislav Řeha, pirátský místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

„Bohužel jsme tady svědky takzvané salámové metody. To je postup, kdy se nákladný kontroverzní projekt rozdělí do dílčích kroků a ty se dávkují postupně, aby se snížil odpor veřejnosti. Teď se bavíme o přípravě podkladů pro první etapu a dohodě s Polskem. Pak uslyšíme, že už se do přípravy investovaly desítky milionů a byla by škoda je promarnit. Když se postaví první etapa stavby, řekne se, že by byla škoda nepokračovat dál a uslyšíme argument, že už jsme do projektu investovali tolik, že ho nejde zastavit. Přesně tomuto scénáři se snažíme vyhnout. Priority v dopravě, transformaci i životním prostředí jsou zcela jinde,“

uzavírá ostravský radní David Witosz, který je zároveň garantem programového bodu doprava.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti k teplárenské kauze Havířova: Nechme ENVEZ posoudit odborníky a smlouvu ministerstvem
17.02.2022

Piráti k teplárenské kauze Havířova: Nechme ENVEZ posoudit odborníky a smlouvu ministerstvem

Ostrava, 17. února 2022 – Havířovem dál zmítají obavy ohledně budoucnosti vytápění. Piráti reagují na znepokojení veřejnosti a chtějí se kvůli ENVEZ obrátit na ministerstvo vnitra a Moravskoslezské energetické centrum. Primátor podle nich mlží, když tvrdí, že neplánují stavět 19 plynových kotelen s komíny ve městě. Město si už v roce 2020 zadalo zpracování studie u Vysoké školy báňské za 100 tisíc korun. Ta jasně hovoří o plynových kotelnách. Totéž zaznělo ze strany vedení města také na podzmním semináři pro zastupitele.

Piráti Havířov: Smlouva s ČEZ ESCO je nevýhodná, některé části protiprávní, utajování podivné
26.01.2022

Piráti Havířov: Smlouva s ČEZ ESCO je nevýhodná, některé části protiprávní, utajování podivné

Havířov, 26. ledna 2022 – Plány vedení města Havířova vytvořit společně s ČEZ ESCO novou teplárenskou společnost ENVEZ dál vzbuzují kontroverze. Pirát Martin Rédr se na lednovém zastupitelstvu dotazoval, zda akcionářská smlouva není v rozporu se zákonem, když zavazuje město zajistit změny v územním plánu ve prospěch společnosti ENVEZ nebo zakazuje vyvíjet aktivity směrem k jiným možnostem výroby a distribuce tepla. Zajímalo ho také, proč jsou zásadní pasáže začerněny a veřejnost se tak nemá šanci dozvědět, k čemu přesně se město zavazuje. Odpověď ale nedostal, nikdo nereagoval a primátor jednání ukončil.

Piráti požadují změnu ve vedení Městského kulturního střediska
21.09.2021

Piráti požadují změnu ve vedení Městského kulturního střediska

Havířov, 21. září 2021 – Mačkání se několik hodin ve frontě na vstup, dlouhé čekání na nealko nápoje, záplava jednorázových plastů, absence popelnic na tříděný odpad, auta stojící všude okolo mimo parkovací plochy a hluk rušící pacienty přilehlé nemocnice. To je odvrácená strana Havířovských slavností. Organizátoři si za nezvládnutou akci vysloužili spoustu nevybíravých komentářů na sociálních sítích i pozornost médií. Část těch, kteří se po roční odmlce těšili na zábavné pohodové odpoledne, byla zklamána. Havířovští Piráti na špatný formát akce i nezvládnutou organizaci upozorňují dlouhodobě, to ale podle nich není jediný šrám na tváři havířovského kulturního a společenského vyžití. Tématu se proto věnovali také na včerejším zastupitelstvu, požadují vypsat transparentní výběrové řízení na šéfa či šéfku Městského kulturního střediska.