Programové priority

Otevřená radnice

Požadujeme transparentní hospodaření města a městských společností. Zajistíme, aby tyto společnosti řídili odborníci a ne politici. Kvalitními informacemi umožníme obyvatelům zapojovat se do rozhodování a předcházet podezřením z nekalého jednání. Podporujeme využívání participativního rozpočtu, veřejné diskuze a architektonické soutěže u staveb ovlivňujících veřejný prostor a možnost využít obecního referenda v závažných otázkách.

Martin Rédr
Martin Rédr Zastupitel města Havířova, předseda zastupitelského klubu Piráti Havířov 721838298 martin.redr@pirati.cz
Plnění programu: 100%
Název Stav plnění

Péče o životní prostředí

V rámci životního prostředí se chceme podílet na zlepšování mikroklimatických podmínek a kvality ovzduší. Zaměříme se také na hospodaření s vodou, včetně efektivního zadržování a následného využití dešťové vody. Zavedeme skutečně efektivní odpadové hospodářství s ohledem na minimalizaci produkce směsných odpadů.

Martin Rédr
Martin Rédr Zastupitel města Havířova, předseda zastupitelského klubu Piráti Havířov 721838298 martin.redr@pirati.cz
Plnění programu: 100%
Název Stav plnění

Podpora vzdělávání

Zasadíme se o dostupné vzdělání pro všechny generace – od předškolního a základního vzdělávání až po celoživotní vzdělávání dospělých i seniorů. Prosazujeme svobodnou volbu vzdělávací cesty každého jednotlivce s ohledem na místní příslušnost či pestrou nabídku školních vzdělávacích programů. Podporujeme volnočasové aktivity pro děti a mládež, kroužky ve školách a další činnosti.

Martin Rédr
Martin Rédr Zastupitel města Havířova, předseda zastupitelského klubu Piráti Havířov 721838298 martin.redr@pirati.cz
Plnění programu: 100%
Název Stav plnění

Restart kultury

Prosazujeme změnu v přístupu města a sázíme na rozmanitost v kultuře, kdy cestou k tomuto cíli by měla být především decentralizace řízení kultury ve městě. Požadujeme reorganizaci Městského kulturního střediska, která povede ke změně kompetencí v řízení jednotlivých středisek. Upřednostňujeme sice formu nepřímé podpory před finanční, avšak dotace na smysluplné projekty a rozumně zdůvodněné aktivity vnímáme pozitivně a rádi bychom podporu rozšířili o dlouhodobé granty a projekty.

Martin Rédr
Martin Rédr Zastupitel města Havířova, předseda zastupitelského klubu Piráti Havířov 721838298 martin.redr@pirati.cz
Plnění programu: 100%
Název Stav plnění

Rodina a mládež

Prosadíme dostupnost bydlení pro rodiny s dětmi a zasadíme se o čisté a zdravé prostředí. Zajistíme dostatek míst v předškolním vzdělávání, kde podporujeme svobodu volby ve vzdělávání v rámci alternativních programů a aktivit. Vítáme a podporujeme pestrou nabídku škol a školních vzdělávacích programů. Chceme dosáhnout pestré nabídky volnočasových aktivit nejen v oblasti kultury a sportu, zavedeme příspěvky pro havířovské děti na úhradu klubových příspěvků, kurzovného, školného apod.

Martin Rédr
Martin Rédr Zastupitel města Havířova, předseda zastupitelského klubu Piráti Havířov 721838298 martin.redr@pirati.cz
Plnění programu: 100%
Název Stav plnění

Havířov seniorům

Kromě dostupných míst v domovech pro seniory chceme mít také rozvinutou síť terénních pracovníků pro poskytování základní sociální a zdravotní péče v domácnostech seniorů. Chceme usnadnit a maximálně seniorům zpřístupnit zapojení do rozhodování o veřejných záležitostech, což vyžaduje také zabezpečit přísun informací v požadovaném formátu. Vzdělávání v každém věku. Podporujeme rozšíření aktivit jako je Akademie třetího věku, nabízet i nepravidelné přednášky, workshopy apod.

Martin Rédr
Martin Rédr Zastupitel města Havířova, předseda zastupitelského klubu Piráti Havířov 721838298 martin.redr@pirati.cz
Plnění programu: 100%
Název Stav plnění

Rozvoj sportu

Pomůžeme realizaci a dokončení nového skateparku v Havířově a navrhneme stavbu veřejného hřiště na Beach volejbal přímo ve městě. Máme návrhy na protažení stávající cyklostezky kolem Lučiny až na Šumbark a Šenov. Zasadíme se o revitalizaci zanedbaných hřišť ve dvorcích včetně sloupků pro natažení sítě. Zadáme analýzu možností rozšíření workoutových hřišť, vybudování polygonu pro parkur a horolezecké stěny pod širým nebem.

Martin Rédr
Martin Rédr Zastupitel města Havířova, předseda zastupitelského klubu Piráti Havířov 721838298 martin.redr@pirati.cz
Plnění programu: 100%
Název Stav plnění